ASIA

Az ASIA-t (Association for International Solidarity in Asia, Egyesület a Nemzetközi Összefogásért Ázsiában) Csögyal Namkhai Norbu alapította 1988-ban. Az ASIA egy nem-politikai szervezet, amely 1988 óta működik Tibet és az ázsiai etnikai kisebbségek mérhetetlenül hatalmas és pótolhatatlan kulturális és hagyományos örökségeinek megőrzéséért, és a fenntartható fejlődésük támogatásáért.

tibeti gyerekek

Az ASIA tevékenysége

  • Tanfolyamok és mikrovállalkozások támogatása
  • Kulturális örökség megőrzése
  • Társadalmi tudatosság növelése
  • Környezetvédelem
  • Hosszútávú támogatási program
  • Egészség és ivóvíz higiénia
  • Vészhelyzetek esetén segítségnyújtás
  • Oktatás

 

Az ASIA számos ázsiai országban (India, Kína, Nepál, Mianmar, Mongólia, Sri Lanka) tevékenykedik, és az egyetlen jelen lévő nemzetközi szervezet, mely kiépített struktúrával rendelkezik Kína minden olyan területén, amelyben a tibeti etnikai kisebbség lakossága él (Csinghaj, Kanszu, Szecsuan és a Tibeti Autonóm Térség).

 

Kulturális örökség megőrzése és a természet védelmeA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE ÉS A TERMÉSZET VÉDELME

Az ASIA több mint 25 éve vesz részt Tibet történelmi és kulturális örökségének megőrzésében emlékművek és művészeti alkotások helyreállításával, buddhista meditációs és filozófiai iskolák építésével és felújításával, valamint korábban kiadatlan ősi tibeti kéziratok publikálásával és közzétételével Kína tibetiek által lakott területein és a nyugati országokban.

Valamennyi projekt a tradicionális gyakorlatok és tudásanyag, valamint a Tibeti fennsík egyedülálló környezeti feltételeinek tudatos figyelembevételével kerül végrehajtásra.

 

OktatásOKTATÁS

Az iskolaépítési projektek a hagyományos tibeti építőművészet tudatos alkalmazásával kerülnek megtervezésre, továbbá bio-klímát hasznosító technológiákat alkalmaznak, amelyek a nap hőenergiáját hasznosítják, megszüntetve a szénnel való fűtést.
Minden tantárgyat tibeti nyelven tanítanak – kivéve természetesen a kínai és angol nyelvórákat – ez egy nagyon fontosnak tartott szempont az ASIA által tervezett oktatási programoknál.

Az ASIA nagy figyelmet fordít a tanítás minőségének folyamatos fejlesztésére, az egyik program keretében szakmai továbbképző tanfolyamokat tartanak az iskolák tanárainak és igazgatóinak.

 

Segítségnyújtás vészhelyzetek eseténSEGÍTSÉGNYÚJTÁS VÉSZHELYZETEK ESETÉN

Az ASIA segítséget nyújt a természeti csapások (szárazság, földrengés, tsunami, áradás) által sújtott ázsiai lakosságnak.

A vészhelyzet esetén történő beavatkozások figyelembe veszik az aktuális állapotot. Azaz közvetlenül a csapást követően, az elsődleges sürgősségi fázisban a projektek célja főként az alapvető szükségleti cikkek szétosztása, mint az élelmiszer készletek, gyógyszerek, ruhák, sátrak, és szükség esetén a nomád lakosok számára az élőállatok csordáinak és nyájainak az eredeti állapotba történő visszaállítása.

A vészhelyzet utáni szakaszban az ASIA részt vesz a lakóházak, iskolák és kórházak újjáépítésében, valamint támogatást nyújt az érintett lakosságnak, segítve őket abban, hogy megkezdhessék a jövedelem-termelő tevékenységüket és helyreállíthassák a közösségük társadalmi szerkezetét.

 

Hosszútávú támogatásHOSSZÚTÁVÚ TÁMOGATÁS

Az ASIA kizárólag olyan iskolákban tevékenykedik, ahol tibeti nyelven tanítanak, és tanulmányi ösztöndíjak nyújtotta támogatás formájában segíti a tanulókat az általános iskolától kezdve a középiskoláig és egyetemig.

A buddhista és bönpó tanulmányi kollégiumokba járó szerzetesek és szerzetesnők támogatásával az ASIA közreműködik a jövő tanítóinak a képzésében, akik a képzés által képessé válnak Tibet spirituális és kulturális örökségének továbbadására.

Az idősek támogatása lehetővé teszi, hogy ezen ősi hagyományok fenntartói a méltóságukat megőrizve élhessenek és átadhassák tudás-örökségüket a következő generációknak.

 

Egészség és ivővíz higiéniaEGÉSZSÉG ÉS IVÓVÍZ HIGIÉNIA

Az ASIA támogatja az egészségügyi és higiéniai oktatást, valamint a megelőző egészségügyi ellátást, finanszírozza kórházak és falvakban lévő klinikák építését az alapvető egészségügyi szolgáltatások biztosítására, támogatja egészségügyi és paramedicinális szakemberek képzését és gyógyászati eszközökkel látja el őket.

Különös figyelmet fordítunk az anya és gyermek egészségügyi ellátásra, továbbá a hagyományos bábák és szülészek képzésére.

Az ASIA közreműködik a hagyományos tibeti gyógyászat tanulmányozásában, megőrzésében és terjesztésében is, valamint szakrendelők építésének finanszírozásában.

Az ASIA biztosítja a helyi emberek számára a biztonságos ivóvízhez való jutást, gondoskodik számukra a megfelelő egészségügyi és higiéniai rendszerekről, valamint egészségügyi és higiéniai oktatási programokat, aktivitásokat dolgoz ki azzal a céllal, hogy megakadályozza a fertőző betegségek továbbadását és csökkentse az anya- és gyermekhalandóságot.

 

TANFOLYAMOK ÉS MIKROVÁLLALKOZÁSOKTANFOLYAMOK ÉS MIKROVÁLLALKOZÁSOK

Az ASIA képzésekhez kapcsolódó projektek révén, valamint mikrovállalkozások és szövetkezetek elindítása által a népesség gyengébb és sérülékenyebb rétegeikbe tartozók technikai, oktatási és menedzsment képességeibe fektet, segítve ezzel a belépésüket a munkaerő piacra.

 

Társadalmi tudatosságTÁRSADALMI TUDATOSSÁG

Az ASIA iskolákban tartott kiállításokon, kongresszusokon, szemináriumokon és rendezvényeken keresztül informálja a civil társadalmat az ázsiai etnikai kisebbségek helyzetéről, fogékonnyá teszi az embereket a téma iránt, továbbá elősegíti az ősi és távoli kultúrákkal, hagyományokkal való találkozást.

Ennek érdekében az AISA egyetemi intézményekkel, iskolákkal, magán- alapítványokkal és állami szervekkel működik együtt Olaszországban és a világ többi részén is.

 

Aktuális projektek

Galingteng Kolostor
 

Támogatási lehetőségek

Az ASIA munkáját és projektjeit Magyarországról is támogathatja!

Adományt küldhet közvetlenül az ASIA hivatalos weboldalán keresztül:
https://asia-ngo.org/en/what-you-can-do/donate/
 
Ugyanitt további érdekességeket olvashat az ASIA-ról és a folyamatban lévő projektjeiről angol nyelven.
 
Szeretne hozzájárulni a tibeti nyelv és kultúra fennmaradásához? Támogassa egy gyermek vagy egy szerzetes tanulmányait hosszútávon!
A hosszútávú támogatásról bővebben az alábbi angol nyelvű oldalon olvashat:
https://www.adoptibet.org/wp/en/
 
Bővebb felvilágosításért vagy segítségért írjon a hurigabi@gmail.com címre.