Kedves Gyakorlók,


a Mirrorban jelent meg egy írás a Szanti Maha Szangha fontosságáról a nemzetközi oktatók részéről, akik összegyűjtötték az ezzel kapcsolatos gondolataikat, amiket most megosztunk veletek magyarul is. Ami aktualitást ad a cikknek számunkra, hogy az Értékes Váza, vagyis a Szanti Maha Szangha alapszintű tanítása hivatalosan 2019 második felében fog reményeink szerint megjelenni magyarul. A munkapéldány egyébként megvásárolható a TKBF-en. Továbbá szervezés alatt van egy Szanti Maha Szangha nap is, amikor intenzív gyakorlásokat végzünk magyarázatokkal együtt. 
Üdv, 
Balázs, kék gakyil

A tavasz beköszöntével elevenítsük fel magunkban a Szanti Maha Szangha fontosságát. A Szanti Maha Szangha képzéshez kapcsolódó oktatási és gyakorlati programot Csögyal Namkhai Norbu készítette el 1992-ben. A Szanti Maha Szangha kifejezés szó szerint dzogcsen közösséget jelent az ősi Oddiyana nyelvén. A célja pedig az, hogy ezen keresztül fejlessze a gyakorlókat, akik így képessé válnak valódi és mély tudást szerezni a dzogcsen tanításokról a személyes tapasztalataik alapján.

A Szanti Maha Szangha egyedülálló a maga nemében, mivel Rinpocse személyesen készítette el ezt a tanítványai számára kiváló mesterek fontos idézeteit a saját kommentárjaival és tanácsaival összegyűjtve. Rinpocse nagyon fontosnak tartotta ezt a munkát, amelyen keresztül a tanítványai közvetlen betekintést nyerhetnek a megvilágosodott mesterek tanításaiba, éppen ezért sok időt is szánt rá értékes életéből. Rinpocse hosszú éveket töltött az ehhez kapcsolódó kutatómunkával és a Szanti Maha Szangha könyv megírásával, ami az alap szintű szövegben az Értékes Váza címet kapta.

A Dharma király, Rinpocse volt korunk egyik legkiválóbb és legnagyszerűbb dzogcsen mestere, egyben élő példája annak, hogy hogyan lehet a dzogcsen tanításokat a mindennapok szintjén alkalmazni. Ez valóban valami egészen csodálatos volt! És mint a tanítványai ezzel a hatalmas szerencsével vagyunk mind megáldva. Hihetetlenül szerencsések vagyunk, hogy az erőfeszítéseinek köszönhetően a Szanti Maha Szangha programján keresztül mélyíthetjük a tudásunkat a Dzogcsen tanításról. A Szanti Maha Szangha képzés pedig nemcsak a jelenre, hanem az elkövetkező generációk számára is különleges jelentőséggel bír és útmutatóul szolgál.

Rinpocse számos alkalommal beszélt arról, hogy milyen fontosnak tartja, hogy minden tanítványa tanulmányozza a Szanti Maha Szangha alap szintet. Úgy tekintett erre, mint egy mindenkinek szóló értékes megalapozásra, tekintet nélkül korra, kulturális háttérre vagy a dzogcsen tanításban szerzett tapasztalatokra. Az alapszintű Szanti Maha Szangha elsődleges célja, hogy kiszélesítse mindannyiunk megértését a buddhizmus egészéről különös tekintettel a szútrára, tantrára és dzogcsenre elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt. A Szanti Maha Szangha programjának elvégzése és tanulmányozása pedig abban segít bennünket, hogy stabilizáljuk magunkban a nézetet, a meditációt és a viselkedést.

A Szanti Maha Szangha minden egyes szintje egy teljes ösvény önmagában is. Rinpocse számos értékes dzogcsen szemde, longde és upadesa tanítást adott át, hasonlóan a saját terma tanításaihoz. Mindezek pedig a további megértésünket szolgálják, és a tudásunkat mélyítik a Szanti Maha Szangha kapcsán. Az pedig már az egyéni felelősségünkön múlik, hogy aki részesült a tanításokban, ezeket egyénileg gyakorolja is. De erre nemcsak egyénileg, hanem közösségileg is van lehetőség, tekintettel arra, hogy a dzogcsen közösség részei vagyunk, aminek a fő célja, hogy támogassuk egymást, a tanításokat megőrizzük és erősítsük magunkban.

Mindebből pedig az következik, hogy a Szanti Maha Szangha alapvető alkotóeleme a dzogcsen közösségnek és egyben olyan eszköze, amin keresztül megvalósíthatjuk az együttműködés alapelvét. A Szanti Maha Szangha képzés ugyanakkor nagyon fontos szerepet is játszik a dzogcsen tanítások folytonosságának fenntartásában és abban is, hogy ezen keresztül valósuljon meg a dzogcsen közösség valódi értéke és jelentése, ami pedig a mester, a tanítás és a szangha elválaszthatatlansága.

Az alapszint és a további szintek alapos tanulmányozása és gyakorlása stabil alapot és biztos módszert kínál arra, hogy tapasztalatainkon keresztül fejlesszük magunkat az ösvényen a teljes önfelszabadulásig. Ez egy olyan út minden gyakorló számára, amelyen keresztül elérhetővé válik a dzogcsen állapota önmagunk számára, amivel támogatjuk a dzogcsen tanítások folytonosságát is. Ha pedig valaki szeretné erősíteni mindezeket az inspirációkat, akkor rendelkezésre áll az Értékes Váza című könyv, Szanti Maha Szangha tanuló csoportok és nemzetközi kurzusok egyaránt.